VRTANÉ STUDNY 

Přemýšlíte nad tím jestli vrtanou nebo kopanou studnu?

Kopaná studna je takzvanou zásobárnou vody, která je většinou závislá na srážkách. U vrtané je to přesně naopak, důležité je vyhledat vhodný zdroj podzemní vody. 

Napište si o nezávaznou konzultaci, cenovou nabídku nebo nalezení hloubky pramene vody vhodného pro vrtanou studnu na vašem pozemku.

Vrtaná studna výhody

Vrtaná studna má oproti kopané velké množství výhod a mnohdy zásadních. Zmíníme některé z výhod vrtané studny oproti studni kopané.

  • doba vrtání studny je výrazně kratší než doba kopání studny
  • do vrtané studny se snadno montuje čerpadlo
  • kvalitnější a čistší voda díky větší hloubce zdroje vody- spodní voda
  • stabilnější zdroj vody, méně ovlivněný počasím a suchem
  • vyšší vydatnost zdroje vody ve vrtané studni oproti kopané
  • nižší cena vrtané studny v porovnání na hloubku
  • vrtaná studna zabere menší prostor než studna kopaná
  • nepoměrně menší množství vyvrtaného materiálu ze studny oproti studni kopané

Příprava vrtané studny

Jako první krok před tím, než začneme vrtat studnu, je prohlídka pozemku. Je potřeba zmapovat pozemek, vybrat vhodné místo pro novou vrtanou studnu, zhodnotit hloubku a sílu pramene vody, abychom měli veškeré informace a podklady pro vyřešení kompletní legislativy spojené s novou vrtanou studní.

Stavební povolení a veškeré "papírování" kolem nové studny za vás vyřídíme. Také podle geologického složení podloží určíme velikost vrtu. Průměr vrtu pro novou studnu se pohybuje v rozmezí od 125 mm do 235 mm. Po zaměření na místě vypracujeme hydrologický posudek a projektovou dokumentaci na vrtanou studnu nebo vrt a po té úřady schvalují stavební povolení pro novou vrtanou studnu. V tomto čase také sepíšeme se zákazníkem smlouvu o realizaci vrtané studny se všemi podmínkami a náležitostmi.

Realizace vrtané studny

Při realizaci vrtané studny se držíme vždy podkladů z projektové dokumentace k vrtané studni včetně dokumentace od hydrologa. Stavební povolení pro vrtanou studnu obsahuje hloubku studny , její průměr a další specifikace.

Studnu vyvrtáme a vypažíme PVC trubkami s atestem pro pitnou vodu. Provedeme utěsnění a obsypání vrtu studny a její zakončení nad terénem, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vrtané studny povrchovou vodou. Následně provedeme vyčištění studny a také čerpací a stoupací zkoušku. Dokument z provedené čerpací a stoupací zkoušky vrtané studny je nutný pro vypracování závěrečné zprávy.

Jako součástí výstavby nové vrtané studny na klíč je také to, že vám doporučíme, zajistíme a namontujeme optimální vhodnou čerpací techniku /čerpadlo/ do studny a samozřejmě ji i napojíme na vodovodní soustavu stavby, pro jejíž zásobování pitnou vodou je vaše nová vrtaná studna určena. Provedeme terénní úpravy popřípadě odvoz vyvrtané zeminy, které je u vrtaných studní minimum.

Nezávazná cenová nabídka a poradenství k vaší vrtané studni

Napište si o nezávaznou konzultaci, cenovou nabídku nebo nalezení hloubky a síly pramene vody vhodného pro vrtanou studnu na vašem pozemku. Nic z toho vás nezavazuje k tomu, aby jste si u nás objednali vaši novou vrtanou studnu.